Elävä elämäntapa - rukous jokapäiväisessä elämässä

Kymmenen edessämme olevan päivän on tarkoitus motivoida meitä rukoilemaan – ei enempää eikä vähempää. Toivomme koko sydämestämme, että sinun ja koko seura-kuntamme rukouselämä kasvaa ja vahvistuu niiden aikana, ja että yhdessä innos-tumme rukoilemaan enemmän!

Toivomme nimittäin, ettemme rukoile vain satunnaisesti vaan että rukous on – tai siitä tulee – jokapäiväinen elämäntapamme. Se, mitä teemme päivittäin, määrittää, keitä olemme ja keitä meistä tulee. Jumala on antanut meille rukouksen keinoksi luo-da tilaa hänen Pyhän Henkensä työlle. Hän haluaa muovata meitä ja muuttaa meitä. Uskomme helposti valheeseen, jonka mukaan elämämme tai ympäristömme ei olisi mahdollista muuttua. Rukous taas muistuttaa meitä siitä, että Jumalalle mikään ei ole mahdotonta!

Rukous yhdistää henkemme kaikkivaltiaaseen Jumalaan, joka sanallaan loi kaiken ja joka rakastaa meitä äärettömästi. Rukouksessa on kyse paljon muusta kuin rituaa-leista, uskonnollisista velvollisuuksista tai tehtävien suorittamisesta. Jumala kaipaa suhdetta ja yhteyttä kanssasi. Hän haluaa täyttää sinut päivittäin rakkaudellaan, aja-tuksillaan ja voimallaan ja hän haluaa johdattaa sinua hyvän tahtonsa mukaan. Rukous on hengelliselle elämällemme yhtä tärkeää kuin happi on keuhkoillemme. Kun näky-mämme hämärtyy, ajatuksemme pyörivät yhä pienempien ja pienempien asioiden ympärillä, olemme kiinni pelossa, huolissa ja valheissa tai jäämme kiinni asioihin, jotka vahingoittavat meitä. Nämä ovat usein merkkejä siitä, että rukouselämämme on passiivista. Siihen, että kannustamme toisiamme tekemään rukouksesta päivittäisen tavan, kätkeytyy suuri voima. Rukouksessa ei ole kyse teoriasta eikä rituaaleista vaan se ilmaisee sitä, että pysymme läheisessä yhteydessä Jeesukseen.

»Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään« — Johannes 15,5

Rukouksessa on siis kyse Jeesuksessa pysymisestä. Silloin elämässämme syntyy Jumalan työn kautta paljon hedelmää. Emme itse saa sitä kasvamaan. Kasvu on Ju-malan työtä ja se on seuraus läheisestä rukousyhteydestämme häneen. Kyse on siitä, että olemme koko päivän ajan, missä tahansa olemmekin, jatkuvasti kahdessa pai-kassa yhtä aikaa. Pysymme yhteydessä Jeesukseen – töissä, junassa, ruuhkassa, os-toksilla, jumalanpalveluksessa, urheillessamme jne. Missä tahansa olemmekin, py-symme sekä rukouksessa että pysymme Jeesuksessa. Tämä muuttaa meitä ja se muuttaa myös ympäristöämme.

Jokainen suuri herätys niin yksilöiden, seurakuntien, kaupunkien kuin kansakuntienkin kohdalla on aina alkanut siitä, että kristityt ovat aktivoineet rukouselämänsä. Jokais-ta kymmentä rukouspäivää varten olemme kirjoittaneet lyhyen tekstin, joka auttaa sinua rukoilemaan joko yhdessä seurakuntaperheesi tai pienryhmäsi kanssa ensim-mäiset viisi päivää, ja loput viisi päivää voit rukoilla joko yksin tai tavata vaikkapa ystävän kanssa. Tekstin lisäksi jokaista päivää varten olemme koonneet vinkkejä, kuinka voit vahvistaa rukouksen roolia osana päivittäistä elämäntapaasi.

Tule rukoilemaan kanssamme – innostu rukouksesta! Odotamme innolla 10 upeaa rukouspäivää kanssasi ja tiedämme, että voimme odottaa taivaallisen isämme tekevän niiden aikana ja seurauksena ihmeitä ja läpimurtoja sekä parantavan ja muuttavan meitä ja muita. Tulkoon Hänen valtakuntansa ja tapahtukoon hänen tahtonsa. Niin maan päällä kuin taivaassa.