9. Varoitus tuomitsemisesta

Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte, niin tullaan teille mittaamaan. Kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta et huomaa, että omassa silmässäsi on hirsi? 4Kuinka voit sanoa veljellesi: ’Annapa kun otan roskan silmästäsi’, kun omassa silmässäsi on hirsi? 5Sinä tekopyhä! Ota ensin hirsi omasta silmästäsi, vasta sitten näet ottaa roskan veljesi silmästä. ”Älkää antako koirille sitä, mikä on pyhää, älkääkä heittäkö helmiänne sikojen eteen, etteivät ne tallaa niitä jalkoihinsa ja käy teidän kimppuunne ja raatele teitä. — Matteus 7:1-6 

Jeesus ei kiellä meitä käyttämästä tervettä hengellistä arvostelukykyä. Päinvastoin meidän tulisi kyetä arvioimaan, mikä on oikein ja mikä väärin. Jeesuksen seuraajana saat Jumalan antamassa valossa arvioida ja tarvittaessa ”tuomita” sekä itseäsi että elämääsi tulevia hengellisiä asioita. Lisäksi seurakunnalla on myös vastuu tuomita pahuus ja vääryys. Tällaiset ”tuomiot” ovat tarpeen sekä elämässä että seurakunnassa, ja tuovat oikein tehtynä Jumalalle kunniaa. Lisäksi ne vahvistavat tervettä hengellisyyttä ja uskonelämäämme.

”Tuomitseminen” on kuitenkin aina tehtävä rakkauden, armon ja nöyryyden hengessä, koska ensisijaisena tavoitteena tulee aina olla toisen ihmisen sydämen ja omantunnon tavoittaminen ja voittaminen. ”Tuomitsevasta hengestä” ei ole apua – se johtaa vain katkeruuteen ja paatumukseen. Kuinka usein tuomitsemme toisia ennen kuin todella tiedämme asiayhteyden? Kuinka usein olemme epäoikeudenmukaisia muita kohtaan, vaikka emme vielä tiedä heidän motiivejaan? Kuinka usein toimimme tekopyhästi lähimmäisenrakkauden varjolla ja todellisuudessa huolehdimme vain siitä, että saamme toisilta arvostusta? Kuinka usein olemme aivan liian armottomia, koska tulkitsemme heikkoudet pahuudeksi?

Jeesuksen vertaus silmissä olevista roskasta ja hirrestä osoittaa meille, kuinka typerää on luulla voivamme tuomita lähimmäisiämme ylemmyydentuntoisesti. Vasta, kun olemme tunnistaneet ja tunnustaneet omat syntimme Jumalan antamassa valossa, voimme tuomita toisia oikein. Vain silloin, kun me itse elämme tietoisina siitä armosta, jonka kautta Jumala on antanut kaikki syntimme anteeksi ja antaa meille Isänä yhä uudelleen anteeksi, voimme olla lähimmäisillemme todellinen hengellinen apu. Sinulla on Jumalan vakuutus siitä, että jos tuomitset rakkaudessa ja armossa, tulet myös kokemaan rakastavaa kohtelua häneltä tuomarina.

Kiitämme Jumalaa siitä, että hän antaa meille anteeksi yhä uudelleen ja uudelleen.

Rukoilemme, että Jumala auttaisi meitä kohtaamaan lähimmäisemme rakkauden, armon ja nöyryyden hengessä ja haluamaan olla heille todellinen apu.