9. Hengellinen taistelu

Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta, jotta olisitte taivaallisen Isänne lapsia.  — Matt. 5:44-45

Mutta sinä, Jumalan ihminen, karta kaikkea tätä! Pyri nuhteettomaan elämään, hurskauteen ja uskoon, pyri rakkauteen, kestävyyteen ja lempeyteen. Käy uskon jalo kilpailu ja voita omaksesi ikuinen elämä, johon sinut on kutsuttu ja jonka olet tunnustanut päämääräksesi, kun monien todistajien läsnä ollessa lausuit hyvän tunnustuksen.  — 1. Timoteus 6:11-12

Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne Paholaisen juonia vastaan. Emmehän me taistele ihmisiä vastaan vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. . — Ef. 6:11-12

Jeesus pyytää kuulijoitaan rakastamaan, siunaamaan ja tekemään hyvää myös niille, jotka ovat meitä vastaan ja jopa haluavat tehdä meille pahaa. Kun rukoilemme näiden ihmisten puolesta, voimme luovuttaa heihin liittyvät elämämme haasteet Jumalalle. Ja tällöin Jumala haluaa antaa meille rakkautta, ymmärrystä ja ystävällisyyttä näitä ihmisiä kohtaan. Kun siunaamme vihollisiamme, asenteemme heitä kohtaan muuttuu. Se tosin vaatii rohkeutta, kurinalaisuutta ja halua toimia oikein ja tehdä hyvää. Olemme vakuuttuneita siitä, että Jumalan rakkaus ja voima muuttavat ihmisiä, mutta vielä enemmän ne muuttavat suhtautumistamme Jumalaan. Kääntäen tämä voi myös johtaa siihen, että reagoin eri tavalla meille haastaviin henkilöihin ja heidän käyttäytymiseensä, mikä puolestaan voi muuttaa heitä. 

Paavalin sanat Timoteukselle ovat meille esimerkkinä. Timoteuksella oli vastuu Efesoksen seurakunnasta. Siellä hän joutui taistelemaan muun muassa väärää oppia ja ahneutta vastaan. Timoteuksen mentori Paavali haastaa ja rohkaisee häntä omaksumaan taisteluasenteen, jossa hänen tulisi pyrkiä alla kuvattuihin hyviin toimintatapoihin. Niissä jakeissa Paavali myös kuvaa oikeanlaisen taisteluasenteen keskeisiä piirteitä. Myös me voimme oppia siitä. 

Ensinnäkin Timoteusta rohkaistaan elämään vanhurskaasti. Se tarkoittaa, että on oikeudenmukainen ihmissuhteissaan (perhe, ystävät, työtoverit jne.) ja erityisesti vihollisiaan kohtaan. Tällä tavoin reagoimme käyttäytymiseen päinvastoin kuin vihollisemme. Seuraava keskeinen ominaisuus on Jumalan pelko. Kreikaksi tämä tarkoittaa Jumalan kunnioittamista ja palvomista. Käytännössä tämä merkitsee esimerkiksi sitä, että tulemme rehellisesti Jumalan eteen emmekä peittele sisimpämme ajatuksia tai tunteitamme. Saamme kertoa Jumalalle, mikä on meille tällä hetkellä vaikeaa, mikä tilanne, mitkä ihmiset ja mikä saattaa pelottaa meitä. Lisäksi saamme tulla Jumalan eteen kunnioittaen häntä ja antaen hänelle enemmän painoarvoa kuin ympäröiville olosuhteille.  

Myös usko, jonka tukee Timoteusta ja meitä hengellisissä taisteluissa. Usko tarkoittaa tässä jakeessa sitä Jumalan totuuksien hyväksymistä ja niihin luottamista: totuus siitä, että 1) Jeesus kuoli ihmiskunnan puolesta ja 2) nousi ylös, 3) mikä toi pelastuksen. Käytännössä voimme tehdä itsemme tietoisiksi näistä totuuksista ilmaisemalla ja vahvistamalla Raamatun jumalallisia totuuksia rukoillessamme omasta ja toisten puolesta. Näin tulemme niistä yhä tietoisemmiksi ja vaiennamme mahdolliset valheet, joita vastaan taistelemme.

Seuraavaksi Paavali kehottaa oppilastaan pyrkimään rakkauteen. Tässä mainittu rakkaus on agaperakkautta eli jumalallista ja pyyteetöntä. Jotta ihminen voisi rakastaa Jumalaa ja lähimmäisiään, hänen on ensin itse otettava vastaan Jumalan rakkautta. Näin voimme myös saada voimaa rukoilla vastustajiemme ja/tai vihamiestemme puolesta ja rakastaa heitä. Tämä ei olisi mahdollista omin voimin. 

Lisäksi Paavali kehottaa Timoteusta olemaan sinnikäs. Raamatun kreikankielisessä tekstissä termi persevere liittyy usein toivoon. Se viittaa kykyyn olla luovuttamatta vaikeissa tilanteissa, luottaa Jumalaan ja toivoa, että tilanne kääntyy hyväksi, vaikka se tuntuisi toivottomalta. 

Lopuksi Timoteusta rohkaistaan olemaan lempeä muita ja itseään kohtaan. Hänen tulisi siis olla ystävällinen ja rakastava lähimmäisilleen ja myös itselleen, vaikka olosuhteiden myrsky hänen ympärillään olisi miten voimakas tahansa. 

Otetaan kiinni näistä Paavalin mainitsemista työkaluista ja käydään niiden avulla hengellistä taistelua pitäen mielessä Jeesuksen ohjeet – rakastetaan vihollisia ja rukoillaan heidän puolestaan.

Rukoilemme, …

  •  
  • niiden puolesta, jotka ovat meitä vastaan, kohtelevat meitä epäoikeudenmukaisesti, kiusaavat meitä ja yllyttävät muita meitä vastaan.

  • että Jumala auttaa meitä luottamaan häneen haastavissa tilanteissa ja uskomaan, että hän taistelee puolestamme.

  • että pysymme sinnikkäästi rukouksessa ja taistelemme oikeudenmukaisesti, kunnioittaen Jumalaa, pitäen kiinni uskosta, rakkaudesta, kestävyydestä ja lempeydestä.

  • että saamme kokea, miten Jumala puuttuu asioihin, ja että opimme käsittelemään haastavia tilanteita ja ihmisiä.

  • että Jumala muuttaa meitä ja haastavia henkilöitä tai tilanteita.

  • että saamme elää ympäristössä ja seurakunnassa, joka vahvistaa meitä hengellisessä taistelussa tukien, puolustaen ja muistuttamalla siunaavasta asenteesta.