8. Hengen täyteys

Älkää juopuko viinistä, sillä siitä seuraa rietas meno, vaan antakaa Hengen täyttää it-senne. Veisatkaa yhdessä psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja, soittakaa ja laulakaa täydestä sydämestä Herralle ja kiittäkää aina ja kaikesta Jumalaa, Isää, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. — Ef. 5:18-20

Älkää sammuttako Henkeä. — 1. Thess. 5:19

Älkää olko velttoja, olkaa innokkaita, palakoon teissä Hengen tuli, palvelkaa Herraa. — Room 12:11

Meitä muistutetaan yhä uudelleen siitä, että Pyhä Henki asuu meissä. Todella tärkeät asiat, joissa tarvitsemme muutosta, eivät muutu oman tahtomme vaan ainoastaan Pyhän Hengen voiman avulla. Voit kuitenkin alistaa omaa tahtoasi antamaan elämäs-säsi Pyhälle Hengelle tilaa toimia.

Efesolaiskirjeessä Paavali vertaa mielenkiintoisella tavalla alkoholin ja Pyhän Hengen vaikutusta toisiinsa. Vertailun tulos on seuraava: alkoholi vähentää todellisuudenta-jua, mutta Pyhä Henki sen sijaan laajentaa havainnointikykyäsi. Hän avaa silmäsi Ju-malan antamille mahdollisuuksille, näköaloille ja Hänen voimalleen elämässäsi.

Pyhä Henki ei levitä vaikutustaan elämäämme väkisin. Hän haluaa, että hänet kutsu-taan ja sytytetään palamaan meissä kuin liekki. Kuinka saada Pyhä Henki palamaan jokapäiväisessä elämässämme? Esimerkiksi kiittämällä Jumalaa, ylistämällä häntä yhdessä muiden uskovien kanssa ja pyytämällä tietoisesti Pyhää Henkeä puhumaan meille säännöllisesti päivittäin. Hengen työ vaimentuu, kun olemme kiittämättömiä, olemme vain vähän tekemisissä muiden kristittyjen kanssa, rukoilemme vain vähän ja kun päivämme täyttyvät asioista, jotka eivät sinänsä ole pahoja mutta jotka vain vie-vät aikamme.

Rukous on loistava ja voimakas tapa kutsua Pyhää Henkeä elämäämme. Missä Pyhä Henki saa hallita, siellä on vapautta, rauhaa, yliluonnollista iloa, voimaa, parantavaa vaikutusta ja paljon muuta. Siellä Jeesus on keskipisteessä!

Kiitämme…

  • että Jumala on antanut ja haluaa päivittäin antaa meille Pyhän Henkensä.
  • Pyhää Henkeä, että Hän haluaa elää kanssamme ja toimia elämässämme.

Rukoilemme …

  • herkkyyttä Pyhän Hengen puheelle.

  • Pyhän Hengen voiman vaikutusta jokapäiväisessä elämässämme.

  • sen oivaltamista, että hengelliset lahjat on annettu toisten palvelemiseen, ja sitä, että me käytämme niitä enemmän toisten siunaamiseen.

  • yliluonnollista iloa Pyhässä Hengessä.