7. Taisteluvarustus

Ottakaa siis yllenne Jumalan taisteluvarustus, niin että kykenette pahan päivän tullen tekemään vastarintaa ja selviytymään taistelusta pystyssä pysyen. Seiskää lujina! Kiinnittäkää vyöksenne totuus, pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan ja sitokaa jalkineiksenne alttius julistaa rauhan evankeliumia. Ottakaa kaikessa suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä, ottakaa Hengen miekka, Jumalan sana Tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. Rukoilkaa joka hetki Hengen antamin voimin. Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien pyhien puolesta. — Ef. 6:13-18

Niille juutalaisille, jotka nyt uskoivat häneen, Jeesus sanoi: »Jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella opetuslapsiani. Te opitte tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita.» — Joh. 8:31-32

Katsomme siis, että ihminen tulee vanhurskaaksi, kun hän uskoo, ilman lain vaatimia tekoja. — Room. 3:28

Efesolaiskirjeen 6. luvussa Paavali kehottaa kristittyjä pukemaan päälleen koko Ju-malan antaman taisteluvarustuksen, jotta he voivat vastustaa pahaa. Sillä on olemas-sa näkymätön, pimeä voima, joka haluaa erottaa meidät Jumalasta, ja taistelemme joka päivä tätä voimaa vastaan. Tottelemattomuus, väärät opit ja epäluottamus Ju-malaa kohtaan saattavat hämmentää meitä, loitontaa meitä Jumalasta ja aiheuttaa eripuraa seurakunnissa. Saatana tietää tarkalleen, missä heikkoutemme ovat, ja yrit-tää hyökätä meitä vastaan niillä alueilla. Mutta tiedämme, ettemme ole vain pahan armoilla vaan meillä on vahva Jumala puolellamme. Hän myös varustaa meidät hen-gellisellä taisteluvarustuksellaan, jotta voimme kestää nämä hyökkäykset. 

Meillä on totuuden vyö, joka edustaa vilpitöntä ja päättäväistä asennetta taistella ja voittaa. Kun sotilas käytti vyötä, se oli merkki lähtemisestä ja päättäväisyydestä. Il-man vyötä vaatteet eivät istuneet kunnolla, aseet eivät pysyneet paikoillaan, ja koska vyöllä kannettiin myös rahaa tai ruokaa, näitä tarvikkeita ei myöskään olisi ollut. Ai-van kuten vyö pitää vaatteet ja varusteet paikallaan, totuuden pitäisi antaa sinulle tukea ja turvaa elämässäsi. Sillä vasta kun sinulla on tämä turva, voit liikkua vapaasti (Joh. 8:32). 

Rintapanssari suojasi sotilaan sydäntä ja muita elintärkeitä elimiä. Yleensä se suojasi pistäviltä aseilta. Meille on annettu vanhurskauden haarniska (rintapanssari), koska vanhurskaus heijastaa Jumalan luonnetta. Kun kannamme Jumalan antamaa vanhurs-kautta (syyttömyyttä Jumalan edessä) sisällämme, se saa meidät seuraamaan Juma-laa uskollisesti ja kuuliaisesti jokapäiväisessä elämässämme. Ja se suojelee meitä myös siltä, että yrittäisimme saavuttaa vanhurskauden omilla teoillamme. Vihollinen yrittää kerta toisensa jälkeen saada meidät uskomaan, että meidän on tehtävä tiettyjä asioita tai noudatettava tiettyjä käskyjä ollaksemme vanhurskaita (syyttömäksi julis-tettuja) Jumalan edessä. Mutta vanhurskauden rintapanssari säilyttää vanhurskau-temme, jonka olemme saaneet uskon kautta Jeesukseen Kristukseen (Room. 3:28). 

Jeesus on antanut meille tehtäväksi mennä kaikkeen maailmaan ja julistaa evanke-liumia koko luomakunnalle. Alttiuden kenkien avulla voimme tehdä juuri niin. Jos kävelisimme kaikkialla paljain jaloin, jalkamme kipeytyisivät nopeasti, satuttaisimme itseämme, eikä meidän olisi aina mahdollista seistä avojaloin turvallisesti erilaisissa ympäröistöissä. Uskosta ja rakkaudesta Jeesukseen kumpuava alttius mahdollistaa sen, että voimme kuvainnollisesti kävellä läpi syvän lumen, ohdakkeisen polun tai kuuman, hiekkaisen aavikon. Alttius ja halu kertoa Jeesuksesta saa meidät mene-mään eteenpäin silloinkin, kun tiellemme asetetaan esteitä. Ollessamme evanke-liumin todistajia saamme seistä tukevasti paikoillamme alttiuden kenkien avulla – tällöin meitä ei ole helppo kaataa. 

”Tartu uskon kilpeen!” Tämä usko tarkoittaa lujaa luottamusta Jumalaan ja hänen Sanaansa. ”Tuliset nuolet” ovat kuva hyökkäyksistä, jotka voivat haavoittaa meitä vakavasti, mutta niiden on kimmahdettava poispäin meistä osuessaan uskon kilpeen. Tämä kilpi on tarkoitettu suojaamaan koko kehoa, joten se on suuri ja raskas. Sen kantaminen vaatii voimaa ja kestävyyttä. Samalla tavalla vaatii sinnikkyyttä asettaa itsensä Jumalan suojeluksen alle yhä uudelleen ja uudelleen ja ottaa tämä suoja mu-kaan kaikkialle, mutta se on vaivan arvoista. Kun kohtaamme kiusauksia tai kun epäi-lykset ja kriisit uhkaavat meitä, usko katsoo Jumalaan, joka on olosuhteitamme suu-rempi. Mitä kilpeesi on kirjoitettu? Onko siinä ”oma vaakunasi” julistaen: Minä pystyn siihen? Vai näkyykö siinä Jumalan vaakuna, jonka viesti on ”Jumala voi tehdä sen”! 

Pelastuksen kypärän mukana kannamme Jumalan antamaa suurta lupausta, jossa on voimaa! Meidät on lunastettu rikkomuksistamme, olemme vapaita syyllisyydestä ja saamme esteettä tulla Jumalan läsnäoloon. Meidän ei tarvitse pelätä eikä pitää pää-tämme painuksissa, vaan saamme kulkea läpi elämän rohkeasti ja pelkäämättä ja varmoina siitä, että Jeesuksen työ ristillä riittää.

Miekka on Jumalan Sanan symboli. Jumalan Sana on varma perusta, jonka avulla voimme vastustaa mitä tahansa hyökkäystä. Miekkailua on kuitenkin opeteltava – on tärkeää tuntea miekkansa hyvin ja harjoitella. Tämä tarkoittaa, että meidän on tärkeää tutkia Jumalan Sanaa, jotta voisimme todella torjua hyökkäykset.

Kiitämme Jumalaa, …

  • että hän antaa meille kaiken tarvittavan, jotta voimme täyttää häneltä saamamme tehtävän kertoa evankeliumia.
  • että hän on antanut rinnallemme Pyhän Henkensä, ja ettemme ole hyökkäyksissä yksin, vaan Jumala itse seisoo vierellämme.

Rukoilemme…

  • päättäväisyyttä ja halua pukea koko Jumalan antama taisteluvarustus ylle tilanteissa, joissa paholainen hyökkää.
  • halua oppia tuntemaan Jumalan sanaa yhä paremmin ja apua ymmärtää sitä laittaaksemme sen käytäntöön aina vain paremmin.