6. Lähimmäisen rakkaus

Hän sanoi minulle: »Älä pelkää, Daniel. Sinun sanasi kuultiin ensimmäisestä päivästä alkaen, jolloin nöyrästi pyysit ymmärrystä Jumalalta. Minä olen tullut sinun sanojesi vuoksi. — Daniel 10,12

Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, on rakastanut meitä ja suuressa rakkaudessaan . tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikkomustemme tähden, eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastettuja. Jumala on herättänyt meidät yhdessä hänen kanssaan ja asettanut yhdessä hänen kanssaan istumaan taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailmanaikoina ylenpalttisen runsasta armoaan hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. — Ef. 2,4-7

Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä haluatte, ja te saatte sen. — Johannes 15,7

Minä sanon teille: mitä tahansa asiaa kaksi teistä yhdessä sopien maan päällä rukoilee, sen he saavat minun Isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään. — Matteus 18,19-20

Kristittyinä meidän pitäisi ja voimme rukoilla toistemme puolesta. Rukoustemme kohteena voi olla vaikkapa paras ystävä, joka on vaikeassa elämäntilanteessa tai joka tarvitsee johdatusta elämässään. Samalla tavoin voimme kuitenkin rukoilla myös tuntemattomien ihmisten puolesta, jotka saattavat asua jopa muissa maissa. Tai sitten rukoilemme hallituksen, vastuunkantajien, esimiestemme tai seurakunnan johtajien puolesta. Esirukouksessa tuomme nämä ihmiset Jumalan eteen, rukoilemme, että Jumala auttaisi heitä, antaisi heille esimerkiksi viisautta tai voimaa. Esirukous tarkoittaa yhteistyötä Jumalan kanssa ja sitä, että pyydämme Jumalaa toteuttamaan tahtoaan maan päällä. Jumalamme ei tyrkytä itseään eikä tahtoaan meille. Hänellä on suunnitelma ihmisten ja maailman suhteen. Mutta pienemmissä ja suuremmissa asioissa hän odottaa varsin ”herrasmiesmäisesti” pyyntöämme, ”lupaamme” puuttua asiaan. Hän toimii näin, vaikkei hän suuruudessaan tarvitsisikaan lupaamme.

Meistä tulee Jumalan kumppaneita, kun kuljemme maailman läpi avoimin silmin, olemme herkkiä ympäristömme ongelmille ja haasteille ja tulemme Jumalan eteen näissä asioissa ja pyydämme häntä puuttumaan asioihin. Työmme ja yhteistyömme Jumalan kanssa ei ala taivaassa vaan jo täällä maan päällä. Paavali kirjoittaa kirjeessään efesolaisille, että Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemusvoiton kautta meidät on herätetty hänen kanssaan ja asetettu taivaallisiin. Voimme puhua Jumalalle, taivaalliselle Isällemme, ja pyytää häntä puuttumaan asioihin ja muuttamaan ne. Tärkeää esi-rukouksessa on se, että olemme läheisessä yhteydessä Jumalaan. Kyse on ensisijaisesti hänestä, siitä, että hänellä on valta muuttaa asioita ja että hän pitää käsissään maailmaa ja kaikkea, mitä siinä tapahtuu. Kun olemme lähellä Jumalaa, voimme myös ymmärtää hänen tahtoaan maailmaa ja ihmisiä kohtaan ja pyytää sitä vieläkin konkreettisemmin tapahtumaan. Raamatussa on jopa sellainen esimerkki, että kun henkilö on lähellä Jumalaa, Jumala ei kieltäydy mistään tämän pyynnöstä. Läheisyydellämme Jumalaan on suora vaikutus rukouksiimme. Hänen lähellään nimittäin automaattisesti rukoilemme sitä, mikä on HÄNEN sydämellään ja pyydämme, että Hänen tahtonsa tapahtuisi. 

Jo siinä, että joku ihminen esirukoilee puolestasi, on valtava voima. Mutta yhteinen rukous toisten puolesta on vielä sitäkin vaikuttavampaa. Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumin luvussa 18, että missä kaksi tai kolme kokoontuu yhteen rukoilemaan, siellä hän on läsnä heidän keskellään. Kun kaksi tai kolme kristittyä kokoontuu yhteen rukouksessa, kun he seisovat yhdessä Jumalan edessä, tämä ykseys on ylistystä Jumalalle. Rukoillaan yhdessä toistemme puolesta!

Rukoilemme, …

  • että Jumala on rukoustemme keskipiste ja että hänen tahtonsa tapahtuu.
  • että sodat loppuvat ja että hallitsijoiden ja kansojen keskuudessa voisi vallita rauha ja yksimielisyys. Rukoilemme, että nälänhädät loppuisivat ja että ihmiset saisivat päivittäin ruokaa.
  • että vainoa kärsivät kristityt luottaisivat edelleen Jumalaan. Rukoilemme, että hän suojelee heitä ja palkitsee heidät heidän uskollisuudestaan. Rukoilemme, että vangit vapautetaan ja että seurakunnat kestävät paineen.
  • maamme puolesta. Rukoilemme, että yhteisistä asioista vastuussa olevat ihmiset tekevät oikeita päätöksiä ja että Jumala antaa heille viisautta tehdä niin.
  • että ihmiset, jotka kärsivät maassamme köyhyyden, paineiden, sairauksien ja sosiaalisten vaikeuksien keskellä, kohtaavat Jumalan ja voivat jättää huolensa hänelle ja vapautua taakoistaan.
  • kaupunkiemme ja kotikuntiemme puolesta. Pyydämme, että voimme todella vaikuttaa niiden asioihin yksilöinä ja seurakuntana. Rukoilemme, että Jumala rakentaa valtakuntaansa myös meidän kauttamme. Ja rukoilemme rauhaa ja yhtenäisyyttä myös politiikkaan.
  • että Jumala ilmoittaa meille tahtonsa koskien seurakuntamme vaikutusalaa. Haluamme ymmärtää, mitä hän haluaa muuttaa ympäristössämme seurakuntamme kautta, ja pyydämme sitä häneltä.