5 Minä olen hyvä paimen

11 Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lampaidensa edestä. Mutta kun palkkalainen, joka ei ole paimen ja jonka omia lampaat eivät ole, näkee suden tulevan, hän jättää lampaat ja pakenee. Susi saa lampaat saaliikseen ja hajottaa lauman. Palkkalainen pakenee, sillä hänet on palkattu, eikä hän välitä lampaista. Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen omani, ja minun omani tuntevat minut, niin kuin Isä tuntee minut ja minä tunnen Isän. Minä annan henkeni lampaiden edestä.  — Johannes 10:11–15

Jotkut Raamatun kertomukset ovat voimakkaasti muokanneet käsitystämme paimenista. Psalmissa 23 Daavid kuvaa Jumalaa paimeneksi. Toisin kuin ny-kyään, tuolloin kuvausta ei siloteltu. Nykyään meillä on hyvin vähän paimenia, ja  Suomessa kyseistä ammattia ei juurikaan enää esiinny. Mutta mikä teki paimenesta paimenen Raamatun aikoina? Oliko tämä aina sellainen, joka hel-lästi kantoi karitsaa sylissään ja kulki aina vihreän ruohon peittämillä niityillä? Tuskin! Sillä silloin, kuten nytkin, Israelissa oli niukasti vettä. Kuinka voit ruok-kia lauman, jos tuoretta ruohoa ei ole saatavilla? Tällöin lähdet etsimään lam-paillesi syötävää. Siksi paimenet johdattivat laumansa usein kilometrien pää-hän lähimmälle juottopaikalle tai niitylle. 

Jeesuskaan ei kuvaa paimenen työtä helpoksi. Hän opettaa paimenuudesta meille kiiltokuvapaimeniin tottuneille melko vieraasta näkökulmasta ja puhuu villieläimistä. Paimenen oli kyettävä puolustamaan itseään ja laumaansa niitä vastaan. Näin puhuessaan Jeesus ei kuvaa itseään passiivisena talonmiehenä vaan hengenpelastajana, joka antaa tarvittaessa henkensä lampaiden puoles-ta (jae 15). Näin puhuessaan Jeesus asettaa itsensä vastakkain palkatun työ-miehen kanssa. Jälkimmäinen saa palkkansa lampaiden hoitamisesta, mutta lauma ei kuulu hänelle. Siksi hän juoksee karkuun, kun villipeto uhkaa. Jeesus taas sanoo olevansa hyvä paimen. Hän ei siis ole pelkkä paimen. Hän ei juokse karkuun, kun asiat vaikeutuvat tai kun tulee haasteita, vaan antaa henkensä omiensa puolesta. 

Samalla Jeesus vertaa keskenään myös ihmisiä, jotka etsivät omaa etuaan (esim. rahaa) ja ovat ensisijaisesti kiinnostuneita itsestään, ja ihmisiä, jotka antavat elämänsä toisten puolesta, ovat epäitsekkäitä ja omistavat elämäänsä toisten parhaaksi.

 

Kukaan ei ole yhtä uhrautuvasti tukenasi kuin Jeesus. Kukaan ei tee puolestasi yhtä paljon kuin Hän. Kukaan ei tahdo ja tarkoita parastasi yhtä syvästi kuin Kristus. Tulemme varmasti kohtaamaan elämässämme ”villieläimiä” ja todelli-sia haasteita. Kaiken keskellä Jeesus on omistautunut, hyvä paimen, joka te-kee tarvittaessa mitä tahansa suojellakseen sinua. Siksi on hyvä kysyä, kum-man valitset. ”Palkkalaisen”, joka on itsekäs ja katoaa pienimmänkin vaaran uhatessa vai Jeesuksen, joka on valmis antamaan henkensä puolestasi? Onko elämässäsi osa-alueita, joilla olet asettanut muut ihmiset, rahan tai vaikutus-vallan Jeesuksen yläpuolelle ja seurannut niitä ”paimenena” sen sijaan, että olisit kulkenut Jeesuksen kanssa

Kiitämme siitä, …
– että olet meidän hyvä paimeneemme.
– että saamme tuntea sinut ja seurata sinua.
– että sinulla on meitä varten varattuna paras ja turvallisin mahdollinen tie.

Pyydämme, …
– että Jeesuksen tavoin opimme työskentelemään toisten hyväksi sen si-jaan, että etsisimme omaa etuamme.
– että näytät meille, missä väärät asiat ovat tulleet paimeniksemme.

Lisäksi rukoilemme
– Seurakuntamme paimenien (pastorien ja pienryhmän johtajien puolesta)
– Että Jumala näyttää jokaiselle meistä henkilökohtaisesti, kenelle me voimme olla paimen ja kenen rinnalla voimme olla tukemassa häntä hä-nen hengellisessä elämässään.