4. Kutsumus

Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: »Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.» — Matt. 28:18–20

Minulle tuli tämä Herran sana: – Jo ennen kuin sinut äidinkohdussa muovasin, minä valitsin sinut. — Jeremia 1,4-5

Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. — Psalmi 139,14

Kutsumus voidaan jakaa kahteen osaan. Toisaalta kaikille Jeesuksen seuraajille on annettu yleinen kutsu. Siihen sisältyy niin sanottu lähetyskäsky. Se löytyy muun muassa Matteuksen evankeliumin lopusta, ja on osoitettu ensin Jeesuksen silloisille opetuslapsille, mutta myös meille – mekin olemme Jeesuksen seuraajia. On hienoa, että Jeesus tekee jakeessa 18 selväksi, että hänelle on annettu kaikki valta maailmassa ja että me saamme toimia tämän Jeesuksen auktoriteetin varassa. Jeesus sanoo myös, että hän on opetuslastensa ja seuraajiensa kanssa maailman loppuun asti. Jeesus toisin sanoen lupaa tukea jokaista, joka haluaa seurata häntä ja johtaa ihmisiä hänen luokseen.

Mutta miten tämä voi ilmetä konkreettisesti? Jumalalla on paitsi yleinen, myös henkilökohtainen kutsumus jokaiselle lapselleen ja seuraajalleen. Tällöin voimme kukin yksilöllisellä ja meille sopivalla tavalla toteuttaa lähetyskäskyn yleistä kutsumusta. Kuten Jeremian ja Psalmin jakeissa kuvataan, Jumala on tuntenut jokaisen ihmisen jo ennen syntymää ja valmistanut hänen elämälleen tarkoituksen. Voimme luottaa siihen, että Jumala on valmistanut meille jokaiselle oman tien, jolla voimme konkreettisesti rakentaa hänen valtakuntaansa, tehdä opetuslapsia ja olla valoksi tälle maailmalle. Jokainen voi tehdä tämän omassa henkilökohtaisessa kutsumuksessaan, joka sopii niihin yksilöllisiin ja erilaisiin lahjoihin, intohimoihin ja jopa sydämen huolenaiheisiin, jotka Jumalan meille antamassa persoonassa on. 

Psalmissa 139 sanotaan, että Jumala on luonut kaiken ihmisessä ja että tämä on ihmeellistä ja ainutlaatuista. Siksi voimme ymmärtää, että Jumala on luonut ihmisessä kaiken, myös kyvyt ja jopa palavan halun tehdä erilaisia asioita. On ihmeellistä, miten Jumala on varustanut jokaisen yksilöllisesti erilaisin lahjoin, vahvuuksin, intohimon kohtein ja jopa heikkouksin. Koska kyse on Jumalan luomistyöstä, erilaisuutemme on lahja ja tärkeää – olemme jokainen omalla eri tavoin varustettu Jeesuksen seuraaja ja Jumalan valtakunnan palvelija.

Rukous eli keskustelu Jumalan kanssa tarjoaa meille mahdollisuuden selvittää, mitä lahjoja Jumala on antanut meille ja mikä polku hänellä on meitä varten. Tätä voidaan kutsua myös kutsumukseksi. Keskustellessamme hänen kanssaan voimme konkreettisesti kysyä häneltä, mikä on hänen suunnitelmansa tai sen seuraavat askeleet meitä varten tässä maailmassa.

Kiitämme

  • siitä, että Jumala on varustanut meidät kaikki lahjoilla.

  • Jumalan suvereenista suunnitelmasta hänen jokaista lastaan varten.

  • että saamme olla osa hänen suurta suunnitelmaansa

Rukoilemme, …

  •  
  • että Jumala puhuu meille konkreettisesti koskien henkilökohtaista kutsumustamme.

  • että löydämme yksilölliset lahjamme ja uskallamme kokeilla niiden käyttämistä ja lopulta täysillä laittaa ne käyttöön ja palvella niillä.

  • että annamme toisillemme rakastavaa palautetta ja tuemme toisiamme kykyjemme kokeilemisessa.

  • että arvostamme erilaisia kykyjä ja vastuualueita, joita meillä on seurakunnassamme ja ympäristössämme.