3. Enemmän kuin oikeudenmukaisuus (1)

17 ”Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan vaan täyttämään. 18 Totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut. 19 Joka siis jättää pois yhdenkin näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavoin opettaa ihmisiä, sitä kutsutaan pienimmäksi taivasten valtakunnassa. Mutta joka noudattaa ja opettaa näitä käskyjä, sitä kutsutaan suureksi taivasten valtakunnassa.

20 Minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljon suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, te ette pääse taivasten valtakuntaan.” 21 ”Te olette kuulleet, että esi-isille on sanottu: ’Älä tapa’ ja ’Joka tappaa, on ansainnut oikeuden tuomion.’ 22 Mutta minä sanon teille: jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion. Se taas, joka sanoo veljelleen: ’Sinä tyhjänpäiväinen’, on ansainnut Suuren neuvoston tuomion. Mutta joka sanoo: ’Sinä hullu’, on ansainnut helvetin tulen. 23 Jos siis tuot lahjaasi alttarille ja siinä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, 24 niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen, käy ensin sopimassa veljesi kanssa ja mene sitten uhraamaan lahjasi. 25 Tee pian sovinto riitapuolesi kanssa, niin kauan kuin olet hänen kanssaan matkalla, ettei riitapuolesi luovuttaisi sinua tuomarille ja tuomari vartijalle ja ettei sinua heitettäisi vankilaan. 26 Totisesti minä sanon sinulle: sieltä et pääse, ennen kuin olet maksanut viimeisenkin kolikon.”

27 ”Te olette kuulleet sanottavan: ’Älä tee huorin.’ 28 Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista himoiten, on sydämessään jo tehnyt huorin hänen kanssaan. 29 Jos oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä pois. Sinulle on parempi, että yksi osa ruumiistasi tuhoutuu, kuin että koko ruumiisi heitetään helvettiin. 30 Jos oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Sinulle on parempi, että yksi osa ruumiistasi tuhoutuu, kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiin. 31 On sanottu: ’Joka hylkää vaimonsa, antakoon hänelle erokirjan.’ 32 Mutta minä sanon teille: jokainen, joka hylkää vaimonsa muun syyn kuin haureuden tähden, saattaa hänet tekemään aviorikoksen, ja joka nai hylätyn, tekee aviorikoksen.”

33 ”Vielä olette kuulleet, että esi-isille on sanottu: ’Älä tee väärää valaa’ ja ’Täytä Herralle vannomasi vala.’ 34 Mutta minä sanon teille: älkää vannoko lainkaan, älkää taivaan kautta, sillä se on Jumalan valtaistuin, 35 älkää maan kautta, sillä se on hänen jalkojensa astinlauta, älkää myöskään Jerusalemin kautta, sillä se on suuren kuninkaan kaupunki. 36 Älä vanno myöskään pääsi kautta, sillä et sinä pysty tekemään ainuttakaan hiusta valkoiseksi tai mustaksi. 37 Olkoon teidän puheenne ’kyllä’ tai ’ei’. Mitä siihen lisätään, on pahasta.”  — Matteus 5:17–37 

Mitä ajattelet, kun pohdit seuraavia asioita: käskyjen julistaminen pätemättömiksi, tappaminen, aviorikos, valan rikkominen, kosto. Vuorisaarnassaan Jeesus ottaa esille juuri nämä Vanhan testamentin lait ja käskyt. Jumala antoi Israelin kansalle lakeja ja ohjeita heidän elämäänsä varten jo kauan ennen kuin Jeesus oli maan päällä. Tätä pidettiin tuolloin hyvin edistyksellisenä, sillä kaikki ihmiset, niin rikkaat kuin köyhätkin, olivat nyt lain edessä tasa-arvoisia. Kaikille samat säännökset ovat hyviä ja luovat järjestystä. Mutta Jeesus osoittaa meille, että oikeudenmukaisuuteen liittyy enemmän kuin vain lakien noudattaminen.

Kaikki tietävät, että tappaminen oli tuolloin laissa kielletty. Mutta Jeesus menee vielä askeleen pidemmälle ja osoittaa meille, että tappaminen ei ala itse tappamisesta. Jokainen huono sana, jonka sanomme toisista, vetää meitä alaspäin ja rasittaa meitä. Meidän on osoitettava radikaalia kunnioitusta ihmisiä kohtaan. Jeesus menee jopa niin pitkälle, että kehottaa meitä pysäyttämään hetkeksi jumalanpalveluksemme, ja ensin tekemään sovinnon lähimmäistemme kanssa. Jumala haluaa tietysti, että vietämme aikaa hänen kanssaan, mutta jos olet riidoissa lähimmäisesi kanssa, se ei ole minkään arvoista. Niin paljon kuin se riippuu sinusta, tee kaikkesi sopiaksesi lähimmäisesi kanssa ja elä näin sovintoa todeksi radikaalilla tavalla.

Aviorikoksesta Jeesus sanoo, ettei se ala itse teosta. Hän ei anna tässä ohjeita siitä, mikä on vielä ok ja kuinka pitkälle kuilun reunalle voi mennä ilman, että sitä pidetään syntinä. Kyse on siitä, ettemme valehtele itsellemme ja kunnioitamme ihmisiä. Toisten ihmisten arvottaminen ulkonäön perusteella tai toisten hyödyntäminen oman seksuaalisen tyydytyksen saavuttamiseksi, vaikka vain vilkaisisi heidän peräänsä, ei ole sopusoinnussa lähimmäisenrakkauden kanssa. Jeesus kehottaa radikalismiin myös tässä yhteydessä (jakeet 29 & 30). Tässä ei ole kyse siitä, että Jeesuksen sanojen tulisi saada sinut pelkäämään. Jeesus tarkoittaa tätä vertauskuvallisesti. Kuinka paljon olet valmis uhraamaan? Jeesus pyytää meitä taistelemaan avioliittoa rikkovia asioita vastaan. Hän taistelee kanssasi, eikä sinun tarvitse tehdä sitä yksin.

Tuolloin, kuten nykyäänkin, väärän valan vannominen oikeudessa oli rikos. Jeesus kehottaa meitä myös olemaan lainkaan vannomatta hyvin ymmärrettävistä syistä. Ensinnäkään meillä ei ole mitään, minkä kautta vannoa, koska viime kädessä kaikki kuuluu Jumalalle eikä meille. Toiseksi vannominen tarkoittaa, että rehellisyytemme on eriasteista. Kyllä- tai ei-vastauksella ei ole enää mitään arvoa. Kyse on radikaalista rehellisyydestä.

Kyse ei ole jonkin sääntöluettelon noudattamisesta, vaan radikaalista kunnioituksesta toisia ihmisiä kohtaan, radikaalista halukkuudesta sovintoon, radikaalista kunnioituksesta vastakkaista sukupuolta kohtaan ja radikaalista rehellisyydestä. Nämä kaikki ovat asioita, joihin Jeesus haluaa viedä meidät, kun seuraamme häntä. Näe nämä lahjana, jonka kautta Jumala haluaa muuttaa elämäsi pikkuhiljaa paremmaksi ja että voit todella muuttaa asioita yhdessä Jumalan kanssa. Hän ei halua taakoittaa sinua, vaan auttaa sinua ja viedä sinua eteenpäin.

Kiitämme Jumalaa siitä, että hän haluaa muuttaa elämämme paremmaksi ja että hän seisoo rinnallamme kaikissa kiusauksissa.

Rukoilemme, että Jumala näyttää meille, millä elämänalueilla meidän tulisi uudelleen alkaa kamppailla syntiä vastaan, ja että hän on voimamme tässä.