3. Suhteet

Jeesus vastasi: »Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat.» — Matt. 22:37–40 (ks. myös 5. Moos. 6:5; 5. Moos. 19:18)

Ja Herra puhui Moosekselle kasvoista kasvoihin, niin kuin ihminen puhuu toiselle ihmiselle. Sitten Mooses palasi leiriin, mutta hänen palvelijansa, nuori Joosua, Nunin poika, ei milloinkaan poistunut teltan läheisyydestä. — 2 Moos 33,11 

39 Hän meni vähän kauemmaksi, heittäytyi kasvoilleen maahan ja rukoili: »Isä, jos se on mahdollista, niin menköön tämä malja minun ohitseni. Mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä.» (…) 42 Hän meni taas etäämmäksi ja rukoili toistamiseen: »Isä, ellei tämä malja voi mennä ohitseni minun sitä juomatta, niin toteutukoon sinun tahtosi.» (…) 44 Hän jätti heidät siihen, meni taas kauemmaksi ja rukoili kolmannen kerran samoin sanoin. — Matteus 26:39,42,44

Rauta rautaa hioo, ihminen hioo ihmistä. — Sananlaskujen Kirja  27,1

Voimme elää kahdenlaisissa suhteissa. Ensimmäinen taso on suhde Jumalaan ja toinen suhde kanssaihmisiin – perheeseen, ystäviin, työtovereihin, esimiehiin, tunnettuihin ja vähemmän tunnettuihin ihmisiin.

Matteuksen evankeliumin 22. luvussa Jeesus sanoo seuraavaa: Tärkeintä on, että rakastamme Jumalaa koko sydämestämme, sielustamme, mielestämme ja voimastamme. Jumala rohkaisee meitä tavoittelemaan hänen antamaansa, täydellistä rakkautta, ja saamme panostaa kaikin tavoin Jumalan rakastamiseen. Tämä on tärkein saamamme käsky. Mutta yhtä tärkeää on myös rakastaa lähimmäistään, toisin sanoen kanssaihmisiään – yhtä paljon kuin itseään. Raamatussa sanotaan, että minun pitäisi rakastaa vastapuolta samoin kuin toivoisin itseäni rakastettavan. On huomionarvoista, että nämä kaksi käskyä mainitaan jo Vanhassa testamentissa Mooseksen kirjoissa. 5. Mooseksen kirjan 6. luvussa, kymmenen käskyn luettelossa, lukee, että tärkeintä on rakastaa Jumalaa varauksettomasti ja antaumuksella. 3. Moos. 19:18 kuvaa niin sanottua ”kultaista sääntöä” koskevaa käskyä. Koko Raamatun läpi kulkee sanoma siitä, että lähimmäistä tulisi rakastaa niin kuin itse haluaisi tulla rakastetuksi.

2. Moos. 33:11 kuvaa, miten tarkalleen ottaen voimme rakastaa ja olla tekemisissä Jumalan ja myös muiden, esimerkiksi ystäviemme, kanssa. Jumala puhuu Moosekselle kuin ystävälle, kasvotusten. Myös me voimme tulla Jumalan eteen ja puhua hänelle kuin ystävälle. Voimme olla rehellisiä hänelle, kertoa hänelle, mitä mielessämme on, ja osoittaa hänelle rakkautta avoimella sydämellä. Samalla tavalla voimme myös ylistää ja kiittää häntä. Lisäksi voimme kertoa hänelle, mitä sydämellämme on, ja pyytää häntä paljastamaan meille, mikä hänen sydäntään liikuttaa.

Kyllä, voimme viettää aikaa Jumalan kanssa ja elää läheistä, rehellistä, avointa ja läheistä suhdetta hänen kanssaan. Aivan kuten Jeesus, saamme tuoda kaikki huolemme ja kysymyksemme Jumalan eteen. Jeesuksen rukouksissa Matteuksen evankeliumin 26. luvussa voimme ihailla, miten Jeesus pyytää Jumalan tahtoa tapahtuvaksi kaikissa kolmessa rukouksessa vaikeista ja haastavista olosuhteista huolimatta. Uskoisin, että juuri näin voimme todella osoittaa Jumalalle rakkauttamme ja antautumistamme hänen johtoonsa – kertoen hänelle, että luotamme siihen, että hän tietää meitä paremmin, mikä on oikein ja hyvää ja että luotamme häneen riippumatta siitä, kuinka vaikeaa se onkaan.

Ystävyys ja ihmissuhteet ovat Raamatussa usein käsitelty aihe. Sananlaskuissa sanotaan, että aivan kuten rauta hioo rautaa, niin ihminen hioo toisen luonnetta. Tämä voi viitata läheisiin ihmisiin, jotka esimerkiksi muovaavat, rohkaisevat tai jopa varoittavat toisiaan rakkaudessa. Samalla se viittaa myös ihmisiin, joiden kanssa on haastavaa tulla toimeen. Tällaisia suhteita voidaan työstää ja niihin voidaan vaikuttaa myös palvelevalla ja rakastavalla asenteella. Sananlaskujen kirjassa todetaan selvästi, että avoimuus ja rehellisyys ovat merkki todellisesta ystävyydestä. Tämä tarkoittaa, että avoimuus voi olla välillä epämiellyttävää, mutta seuraavassa hetkessä se voi olla parantavaa ja hyödyllistä. Avoimuus ja rehellisyys ovat tärkeitä ja terveellisiä hyvän ihmis- ja Jumala-suhteen elementtejä.

Kiitämme Jumalaa…

  • mahdollisuudesta olla läheisessä suhteessa Häneen!
  • hyvistä ihmissuhteista elämässämme.

Rukoilemme, …

  • että voimme palvella Jumalaa rehellisesti ja rakastaa häntä vilpittömästi.
  • että Jumala puhuu meille, ja että annamme sille mielellämme tilaa.
  • viisautta vaikeissa ihmissuhteissa, jotta voimme toimia Jumalan tahdon mukaisesti.
  • että suhteet seurakunnassa syvenevät, muuttuvat rehellisemmiksi ja avoimemmiksi.