10 Minä olen kuningas

Pilatus meni takaisin palatsiin, käski tuoda Jeesuksen eteensä ja kysyi häneltä: »Oletko sinä juutalaisten kuningas?» 34Jeesus vastasi: »Itsekö sinä niin ajattelet, vai ovatko muut sanoneet minusta niin?» 35Pilatus sanoi: »Olenko minä mikään juutalainen? Oma kansasi ja ylipapit sinut ovat minulle luovuttaneet. Mitä sinä olet tehnyt?» 36Jeesus vastasi: »Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Jos se kuuluisi tähän maailmaan, minun mieheni olisivat taistelleet, etten joutuisi juutalaisten käsiin. Mutta minun kunin-kuuteni ei ole peräisin täältä.» »Sinä siis kuitenkin olet kuningas? » Pilatus sanoi. Jee-sus vastasi: »Itse sinä sanot, että olen kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten tullut tähän maailmaan, että todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minua.» — Johannes 18:33–37 

Jumalan valtakunta näyttää erilaiselta kuin mitä juutalaiset siihen aikaaan odottivat. He toivoivat vapauttajaa. Jotakuta, joka lopettaisi roomalaisten val-lan. Itse asiassa Jeesus halusi vapauttaa heidät, mutta eri tavalla kuin he ajat-telivat. Juutalaiset odottivat maallista hallitsijaa, ja Pilatus tiesi tämän tarkasti. Siksi hän kysyy Jeesukselta, onko tämä juutalaisten kuningas. Siinä tapauk-sessa Jeesus olisi ollut Pilatukselle vihollinen. Pilatus oli nimittäin Rooman miehitysvallan lähettiläs ja vastasi turvallisuudesta Israelissa. Itse itsensä ni-mittänyt juutalaisten kuningas olisi merkinnyt hänelle vihollista. Tämän vuoksi jakeet 36 ja 37 ovat niin ratkaisevia. Kyllä, Jeesus on kuningas. Ei, hän ei ole se kuningas, jota israelilaiset ovat toivoneet. Moni kaipasi silloin ja kaipaa edel-leen tänä päivänä sitä, että Jumala alkaisi hallita asioita ja kontrolloida maail-maamme. Kysymykset kuten: ”Miksi on kärsimystä?”, ”Miksi on kuolemaa?”, ”Miksi on epäoikeudenmukaisuutta?” sisältävät piilevästi kysymyksen siitä, miksi Jumala ei ota hallintavaltaa ja palauta oikeudenmukaisuutta. 

 

Ja kyllä, Jeesus haluaa muuttaa jotain maailmassamme. Hän osoitti sen vai-kuttavasti elämällään. Hän on muuttanut niin paljon, että vielä 2000 vuotta myöhemminkin ihmiset muuttuvat ja paranevat hänen sanansa voimasta. Mut-ta Jumalan valtakunta ei ole vielä täydellisesti täällä. Kaikki, mitä Jumala tah-too, ei tapahdu vielä tässä maailmassa. Tai toisin sanoen: Ei kaikki, mikä ta-pahtuu, ole Jumalan tahto. Jeesus kuvaa jakeessa 37 tehtäväänsä ja kertoo tulleensa ”olemaan totuuden todistaja”. Hän näyttää, millainen hänen valta-kuntansa on, vaikka se ei vielä ole täydellisesti keskellämme. Näemme ikään kuin varjon siitä, millaista hänen valtakunnassaan tulee myöhemmin olemaan. Ja jokainen, joka näkee tämän varjon ja sanoo ”Haluan enemmän siitä!”, saa toistuvasti nähdä elämässään Jeesuksen valtakunnan varjoa, ja Jeesus heijas-taa sitä jokaisen uskovan elämän kautta myös toisten ihmisten ylle. 

Mutta varsinainen valtakunta tulee olemaan jotain vielä paljon parempaa! JOKAINEN, joka uskoo Jeesukseen, näkee myöhemmin KOKONAAN Jumalan valtakunnan. Ei enää varjoja, ei enää ”Näen vähän Jumalan valtakuntaa maan päällä”. Kerran saamme kokea sen täydellisesti. Taivaassa ei ole enää epäoi-keudenmukaisuutta. Siellä ei ole kuolemaa tai kärsimystä. Ei, Jeesuksen luona on vain iloa, rakkautta, toivoa, luottamusta ja paljon muuta hyvää. Niin kauan kuin olemme vielä täällä maan päällä, voimme iloita siitä, mitä on tulossa, ja samalla heittää mahdollisimman monta  ”valtakunnan varjoa” lähimmäistem-me ylle. Sillä se, joka ”näkee” Jumalaa edes osin ja uskoo häneen, näkee myöhemmin Jumalan valtakunnan TÄYDELLISENÄ ja KOKONAAN. Siellä ei ole kipua, ei kuolemaa, ei epäoikeudenmukaisuutta, vaan saamme kokea ääret-tömän paljon iloa ja rakkautta. Eikö kannatakin elää siten, että, tämä Kuningas ja hänen valtakuntansa tulisivat tunnetuiksi?

 

Kiitämme siitä, … 
– että olet kuningas. 
– että sinä hallitset. 
– että saamme olla osa valtakuntaasi. 

Pyydämme, … 
– että ymmärtäisimme paremmin, millaista sinun kuninkuutesi on.
– että yhä useampien ihmisten silmät avautuvat totuudellesi.
– että sinun valtakuntasi tulee – niin maan päällä kuin taivaassa.

Lisäksi rukoilemme
Että Jumalan valtakunta voi näkyä elämämme joka osa-alueella
– Työpaikkojemme, kollegoidemme, opiskelukavereidemme, per-heidemme ja arjen kontaktiemme puolesta.