10. Isä meidän

Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi niin maan päällä kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän rikkomuksemme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka meitä vastaan rikkovat. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan pelasta meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti ja iankaikkisesti. Aamen  —  (vrt. Matt. 6:9–13, Luuk. 11:1–4)

Isä meidän -rukouksen kautta Jeesus opetti opetuslapsilleen, kuinka rukoilla ja havainnollisti rukouksen eri puolia. Kannattaa siis tarkastella tarkemmin Isä meidän rukousta. Anna tämän rukouksen rohkaista sinua ja innostu rukoilemaan uudella tavalla itsesi ja muiden puolesta.

 

”Isä meidän, joka olet taivaissa”

Jumala on meidän Isämme, Jumala on sinun Isäsi. Hän toivottaa sinut tervetulleeksi luokseen kuin oman lapsensa! Sinulla on rakastava Isä – riippumatta siitä, millaisesta perheestä tulet. Hyvät isät huolehtivat lapsistaan. He kasvattavat, opettavat, lohduttavat, rohkaisevat ja korjaavat. Kaikki, mitä isät tekevät, on lasten parhaaksi. Lasten on usein vaikea ymmärtää sitä. Joskus Jumala ei anna meidän tehdä sitä, mitä haluamme tehdä, koska se ei ole meille hyväksi. Tässä vaiheessa voimme yksinkertaisesti luottaa Jumalaan, koska taivaallinen Isämme tietää tarkalleen, mitä tarvitsemme. 

 

”Pyhitetty olkoon sinun nimesi”

Koska Jumala on pyhä, meidän tulisi kunnioittaa häntä. Ihmiset toimivat nykyään usein ilman kunnioitusta, ja sen vuoksi maailmassa on niin paljon syntiä. Jos Jumala sanoo: ”Tee näin, niin sinulle käy hyvin, ja älä tee noin, tai sinulle käy huonosti”, emmekä me noudata sitä, meillä ei ole hyvää elämää – eikä ainakaan sellaista elämää, jonka Jumala on meille rakastavana Isänä tarkoittanut. Rukoillessamme ”Pyhitetty olkoon sinun nimesi” annamme Jumalalle kunniapaikan elämässämme ja osoitamme hänelle, että vain hänen yksin tulisi määrätä siinä.

 

”Tulkoon sinun valtakuntasi”

Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muukin annetaan teille (vrt. Matt. 6:33). Meidän pitäisi ensisijaisesti huolehtia siitä, että eksyneet ihmiset löytävät Jeesuksen. Olennaista ei ole se, että saisimme aina kaiken haluamamme. Toivottavasti mikään ei olisi meille tärkeämpää kuin Jumala ja hänen suunnitelmansa elämäämme varten. Jumala haluaa käyttää meitä seurakuntana, meitä kristittyinä ja meitä yksilöinä ilmoittaakseen itsensä muille ihmisille tässä maailmassa. 

 

”Tapahtukoon sinun tahtosi niin maan päällä kuin taivaassa”.

Oikeastaan tämän rukoilemisen pitäisi olla helppoa. Silti monien meistä on vaikea sanoa näitä sanoja ääneen. Emme halua päästää irti toiveistamme, koska emme täysin tiedä, mitä Jumalalla on varattuna meille. Jumalaan luottaminen ja täysi sitoutuminen hänen tahtoonsa on suuri uskon askel, mutta se on tarpeen, jos haluamme rakentaa Jumalan valtakuntaa ja johdattaa ihmisiä Jeesuksen luo.

Kun näemme hänen pyhyytensä, kun näemme, kuinka ihmeellinen hän on ja kun ymmärrämme, että hän on Isämme ja rakastaa meitä, se toivottavasti tekee Jumalaan luottamisen ja häneen sitoutumisen aiempaa helpommaksi.

 

”Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme”

Jumala pitää meistä huolen. Siitä puhuu myös yksi Jumalan nimistä: Jahve-Jireh – Herra, joka näkee / Herra, joka pitää huolta”. Kun israelilaisille satoi mannaa taivaasta, se tapahtui tasan kerran päivässä. Sitä oli juuri niin paljon kuin he tarvitsivat yhdeksi päiväksi. Jumala haluaa, että opimme luottamaan häneen joka päivä uudelleen. Jeesuksen Kristuksen kautta olemme Jumalan perillisiä. Näin myös taivaan rikkaudet kuuluvat meille, ja voimme luottaa siihen, että taivaallinen Isämme huolehtii meistä.

 

”Ja anna meille meidän rikkomuksemme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka meitä vastaan rikkovat.”

Jos hyväksymme Jumalan armon ja hyvyyden, meillä on itse asiassa paras edellytys sille, ettemme elä vihamielisellä sydämellä ja kanna kaunaa muita ihmisiä kohtaan vaan rakastamme ja annamme ihmisille anteeksi. Isä meidän -rukouksessa tämä rukouksen osa on olennainen: jos emme anna anteeksi toisten vikoja ja syyllisyyttä, Jumala ei anna anteeksi meillekään. Nämä sanat saattavat kuulostaa hyvin kovilta, kun ne luetaan, mutta anteeksianto on hyvin tärkeää. Etenkin kristittyinä anteeksianto on perustavanlaatuinen asia, jota meidän on harjoitettava elämässämme päivittäin. Anteeksiannon kauneus on siinä, että tekee ensimmäisenä meistä itsestämme todella vapaita.

 

”Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta”.

Jokapäiväisessä elämässä kohtaamme jatkuvasti kiusauksia, jotka yrittävät estää meitä tekemästä Jumalan tahtoa. Siksi on hyvä rukoilla joka päivä uudestaan, että Jumala antaa meille terveen harkintakyvyn. Jumala auttaa paljastamaan kiusaukset elämässämme ja tekemään päätöksiä, jotka ovat hänen tahtonsa mukaisia. Hän tuntee heikkoutemme, eikä hylkää meitä niiden vuoksi. Päin vastoin, hän katsoo meitä rakastavin silmin. Hänelle me olemme vanhurskaita, pyhiä ja tahrattomia, koska Jeesus on jo maksanut kaikista virheistämme. 

Kiitämme Jumalaa…

  • rukouksen etuoikeudesta ja siitä, että hän osoittaa meille sen kautta työnsä maailmassa ja elämässämme.

Rukoilemme, …

  • että Isä meidän -rukouksesta tulee – ehkä uusi – keskeinen osa rukouselämäämme.

  • että rukouksen merkitys elämässämme kasvaa.

  • että rukouksen kautta voimme kokea enemmän siunauksia ja olla siunauksena muille.