Paasto

Raamatussa kerrotaan useista tapahtumista, joissa paastottiin. Vanhassa testamen-tissa paastoaminen on surun ja katumuksen osoitus ja Uudessa testamentissa merk-ki kääntymyksestä. Löydämme ainutlaatuisen 40 päivän paaston kahdesti Moosek-selta ja Jeesukselta. Kummassakaan tapauksessa ne eivät olleet itse määräämiä paastoja, vaan Jumalan Hengen määräämiä ja ohjaamia. (Osoitus siitä, että ei liene viisasta paastota juomista ja syömistä niin pitkään itsekseen tehdystä päätöksestä.)

Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen apostolit kuitenkin yhdistivät paas-toamisen rukoukseen ja Jumalan viisauden ja opetuksen etsimiseen. Paastoaminen rukouksen apuvälineenä. Rohkaisemme sinua sisällyttämään tämän paaston ”10 ru-kouspäivän” aikana. 

Tässä paastossa on kyse muustakin kuin muutamasta runsaasta ateriasta ja puhutus-ta rukouksesta. Kyse on siitä, että Jumala tavoittaa sydämesi paaston aikana ja muuttaa sitä tuntuvasti sinun ja kaikkien muiden osalta. Ei ole lainkaan tärkeää, että ihmiset ympärilläsi huomaavat, että paastoat. Se ei riipu ulkoisesta olemuksesta tai tietystä teosta. Jeesus tekee selväksi, että on tärkeää, että Jumala näkee, että osoi-tat luopumisen kautta, kuinka tärkeä hän on sinulle (Matt. 6:16–18). Tämä on jotain hyvin henkilökohtaista, jotain intiimiä sinun ja Jumalan välillä.

Paastoamalla etsitään Jumalan läheisyyttä ja ohjausta, autamme sinua yksin ja meitä yhteisönä antautumaan Pyhälle Hengelle. Se antaa Jumalan uudistaa henkilökohtaista voimaamme ja uskoamme. Käytännön, fyysisellä tasolla paastoaminen voi myös aut-taa sinua keskittymään paremmin ja asettamaan uudet prioriteetit.

Joitakin hengellisiä syitä paastoamiseen:

  • nöyrtymään todella Jumalan edessä
  • oppia luottamaan Jumalaan
  • pyytää Jumalalta yliluonnollista väliintuloa
  • auttaa meitä kuuntelemaan Pyhää Henkeä ja vastaamaan siihen paremmin.
  • saada yliluonnollista suojelua ja huolenpitoa
  • valmistautua tiettyyn tehtävään tai toimeksiantoon.
  • ottaa enemmän aikaa rukoukseen ja tulla lähemmäksi Jumalaa.